close
Posts Tagged "conflictu llingüísticu"

Tag: conflictu llingüísticu

2228
Visitas

La ópera d’Uviéu soltó un «gallu»

Yera la representación de "Pelléas y Mélisande" de Debussy. L'escenariu, el teatru Campoamor d'Uviéu. La megafonía da l'anunciu avezáu de...