close
Posts Tagged "Cuentu"

Tag: Cuentu

950
Visitas

Nel Día Internacional de la Llingua Materna

El día 21 d'esti mes cellebróse'l Día Internacional de la Llingua Materna. Podíen dicise munches coses al rodiu d'elli, pero...