close
Posts Tagged "Día Internacional de la Llingua Materna"

Tag: Día Internacional de la Llingua Materna

950
Visitas

Nel Día Internacional de la Llingua Materna

El día 21 d'esti mes cellebróse'l Día Internacional de la Llingua Materna. Podíen dicise munches coses al rodiu d'elli, pero...